The Athletes foot franchi

Franchise-partner

Är du intresserad av att bli franchisepartner?

Det som började som en liten butik i Pennsylvania med stora ambitioner har blivit ett globalt nätverk av franchise-baserade butiker runt om i världen. Idag har vi +500 butiker världen över och antalet bara ökar.

The Athlete’s Foot är världens första franchisetagare av atletisk-inspirerade skobutiker. Vi tror att genom att kombinera global varumärkesförvaltning med lokal detaljhandelsexpertis kan vi möta våra kunders behov på global, regional och individuell nivå.

Vi drar nytta av våra franchisepartners nära koppling till den lokala marknaden och deras unika och personliga koppling till det lokala samhället, för att bygga en konkurrensfördel.

Skicka oss ett e-postmeddelande och ta reda på mer: kundservice@theathletesfoot.se