Är du intresserad av att bli en franchisepartner?

Det som började som en liten butik i Pennsylvania med stora ambitioner har blivit ett globalt nätverk av franchisebaserade butiker runt om i världen. Idag har vi +500 butiker över hela världen och antalet ökar bara.
 
The Athlete’s Foot är världens första franchisetagare av atletinspirerade skobutiker. Vi tror att genom att kombinera global varumärkeshantering med lokal detaljhandelsexpertis kan vi möta våra kunders behov på global, regional och individuell nivå.
 
Vi drar nytta av våra franchisepartners nära anslutning till den lokala marknaden och deras unika och personliga koppling till lokalsamhället för att bygga en konkurrensfördel.
 
Vi välkomnar förfrågningar från potentiella franchisetagare i Sverige och Danmark.
 
Skicka ett mail till oss så får du veta mer:

kundeservice@theathletesfoot.dk